Boćanje je sportska igra koja se igra boćama tj. kuglama na otvorenom igralištu. Boćanje je veoma stara sportska igra koja se već vekovima igra u mediteranskim zemljama, i u primorju bivše Jugoslavije (igra na balote/buće, balotiranje/bućanje i dr).

Depositphotos_41573773_sIgralište tzv. jog je ravan zemljani teren, posut finim peskom dužine 27,5 m i širine 2,5 do 4 m. Uzdužne i poprečne linije igrališta označene su linijama. Iza poprečnih granica igrališta obično se stavlja ograda za zaustavljanje kugli (boća).

Kugle (boće), mogu biti od punog drveta, plastike, ili metalne. Za sportska takmičenja u boćanju upotrebljavaju se isključivo šuplje kugle od čelika. Maksimalna težina kugle je 1.400 g, prečnika od 90 do 110 mm. Prečnik je stalan, ali obično se izrađuje tako da može stati u šaku. Bulin (ital. pallino) je najmanja kugla u igri, istog oblika i građe samo znatno manjeg prečnika (27—33 mm). U narodnom boćanju bulin može biti iste veličine kao i buće, ali u sportskom boćanju mora imati propisanu veličinu.
Takmičenje može biti pojedinačno (jedan protiv jednog) sa tri ili četiri kugle po igraču, parovima (dva protiv dva) sa po tri kugle po igraču ili ekipno (četiri protiv četiri) sa po dve kugle po igraču. U svakom paru ili ekipi jedan igrač je kapiten ekipe. On određuje redosled bacanja, taktiku igre i kontroliše merenje.
Međunarodni boćarski savez (Federation Internationale de Boules) (FIB) organizuje za svoje članove svetska (od 1947.) i evropska (od 1954.) prvenstva te određuje i jedinstvena pravila za sva boćarska sportska takmičenja.

Ostavite odgovor