Takmičarski Bridž (u daljem prevodu samo Bridž, kao što je i uobičajeno među domaćom Bridž populacijom) je najraširenija vrsta ove igre sa kartama, prisutna u klubovima i u obliku organizovanih turnira. Nazivamo ga takmičarskim (u originalu Duplicate – preslikani) jer se ista podela karata ponavlja na što više stolova za igru sa ciljem da se obezbedi objektivno poređenje rezultata i da se umanji „faktor sreće“. Na ovaj način svaka podela, dobra ili loša, igra se da bi se poredila sa odigravanjem identične podele na ostalim stolovima, a takmičarski momenat je naglašen. Takmičarski Bridž zato razlikujemo od kućnih partija gde se karte svaki put iznova dele, a rezultat zavisi koliko od igrača toliko i od podele karata koju je dobio.

Bordovi, jednostavne futrole sa četiri džepa, koriste se da bi se obezbedio siguran prenos jedne podele na naredni sto koji mora da odigra sa istim kartama, a konačan rezultat obračunava se poređenjem rezultata svakog para sa rezultatima ostalih parova koji su odigrali tu podelu. Biding boksovi (engleski izraz koristi se za komplet kartica za licitaciju u odgovarajućoj kutiji) koriste se za odvijanje licitacije kako bi se smanjio nivo buke u prostoriji.
U Bridžu igrač igra sa istim partnerom ceo turnir. To dvoje se naziva „par“. Postoje samo dve izuzetne situacije: na timskim takmičenjima kada šest ili pet igrača menja partnere za raličite seanse turnira i na individualnim turnirima kada igrači menjaju partnere u svakom kolu.

Ostavite odgovor