Fizička aktivnost i vitalnost

Smanjivanjem rizika od koronarne bolesti, malignih oboljenja i drugih bolesti modernog životnog stila, redovna fizička aktivnost povećava životnu snagu, skraćije bolest i bori se protiv smrtnog ishoda. U suštini fizička aktivnost donosi život vašim godinama, a sada je dokazano da može da donese i godine vašem životu.

fizička aktivnost i vitalnostStudija sa instituta za istraživanje aerobnih sposobnosti (Blair i sar., 1995.) potvrdila je da ljudi u dobroj fizičkoj kondiciji žive duže. Podaci iz istraživanja sprovedenog na 9.777 muškaraca koji su imali od 20 do 82 godine, pokazali su da su ispitanici koji su bili u lošoj kondiciji na početku istraživanja imali za 44% manju verovatnoću da će umreti u narednih 18 godina ako poprave svoju fizičku kondiciju. Oni koji su bili u dobroj kondiciji na početku istraživanja i koji su tu kondiciju održali imali su čak za 67% manju verovatnoću da će ranije umreti od onih koji su ostali u lošoj kondiciji. Pozitivni rezultati primećeni su u svim starosnim grupama, a oni najbolje utrenirani imali su najmanji rizik od prerane smrti.

Više od 50 godina epidemiolozi su se bavili ozbiljnim istraživanjima o tome kako su rad i aktivnost u slobodno vreme povezani sa zdravljem, te je stvoren dugačak spisak pozitivnih efekata vežbanja. Istraživanja su jasno pokazala kako fizička aktivnost utiče na poboljšanje zdravstvenog stanja i smanjuje rizik od koronarne bolesti, hipertenzije, moždanog udara, kao i pojedinih malignih oboljenja, dijabetesa, osteoporoze, gojaznosti i drugih hroničnih bolesti.

Opšta fizička kondicija (forma), posebno aerobna sposobnost, već dugo se povezuje s boljim zdravstvenim stanjem. Tema je prvi put uzeta u razmatranje 1988. na godišnjem sastanku američkog Koledža za sportsku medicinu. Doktori Steven Blair i Harold Kohl izložili su rezultate istraživanja kojim je obuhvaćeno više od 10.000 mušakaraca. Analizirana je opšta smrtnost (nezavisno od uzroka) sedentarnih i aktivnih muškaraca čija je forma bila proverena testom na pokretnoj traci. Iznenađujući rezultati uticali su na promenu stava o ulozi aktivnosti, nivou forme i intezitetu vežbanja, koji su potrebni da bi postigla pozitivne efekte šira populacija.

Opšta stopa smrtnosti bila je skoro tri puta veća u grupi sedentarnih muškaraca. U toj grupi razlike u aerobnoj sposobnosti bile su minimalne – oni čija je aerobna sposobnost na najnižem nivou, imali su rizik od prevremenog umiranja dvostruko veći od ostalih sedentarnih muškaraca. Među aktivnim muškarcima stopa smrtnosti nije pokazala značajne razlike u odnosu na nivo aerobne sposobnosti. Podaci ukazuju na ključan značaj fizičke aktivnosti u smanjenju stope umiranja. Čini se da bolja aerobna sposobnost u grupi aktivnih nije obezbedila znatno veći stepen zaštite od oboljenja srca, koja su zastupljena sa više od 50% u opštoj stopi smrtnosti čitave populacije.

Preuzeto iz knjige “Vežbanje i zdravlje”, Brian J. Sharkey i Steven E. Gaskill

Ostavite odgovor