Fizička aktivnost penzionera i starijih ljudi

Pregled fenomena starenja je širok i pomalo je turobno opisivati život pun ograničenja i slabosti, zloćudan krik gubitka funkcija, krhkosti i propadanja. Na sreću, ne morate da prihvatate tu tragičnu operu kao sopstveni scenario. Ako ste spremni da prihvatite odgovarajući stil života, moćićete da preuzmete komandu nad svojim životom i budete glavna uloga u komadu o junačkom podvigu uobličenom u ispunjen život pun zadovoljstva.

fizička aktivnost penzionera i straih ljudiCilj je da budete snažni, potpuno uključeni u život, da svaki korak doživite u najpunijem smislu. A za uzvrat, za uložene napore, zadržaćete vitalnost i mobilnost potrebnu za ispunjen nezavisan život, a možete čak živeti duže. Ipak najupečatljiviji efekat aktivnog života biće to što ćete dodavati život svojim godinama, a ne samo godine svom životu. Jednostavno rečeno, produžićete svoje najbolje godine.

Godine malo govore o vašem zdravlju, izgledu, fizičkoj kondiciji ili radnoj sposobnosti. Starenje neizbežno vodi do smrti, ali različite ljude, različitom brzinom, što zavisi od nasleđa i ličnih odluka o tome na koji način ćete odabrati da ostarite.

Kada prođe vrh reproduktivnog perioda života i vreme direktne evolutivne prednosti, doslovce sva tkiva i organi počnu da stare. Roditelji su važni detetu barem dok ono ne postane mlad odrastao čovek, a bake i deke služe da prenesu životnu mudrost ili da pomognu mladim roditeljima. Međutim, kada osoba stigne do svojih sedamdesetih, biološka opravdanost za nastavak života opada, i zaista, očekivana dužina života je od 78 do 79 za žene i od 73 do 74 za muškarce. Ipak te očekivane vrednosti do kojih se došlo tokom poslednjeg veka ukazuju na deo istine.

Osobe koje žele da uspore svoje starenje mogu aktivnim životnim stilom smanjiti efekte bolesti i produžiti period zdravog i snažnog života. S druge strane osobe koje reše da ubrzano stare osuđene su da postanu opterećenje svojoj porodici, zdravstvenom i socijalnom sistemu.

Svako od nas se strara da uštedi ili mudro investira novac tokom svog radnog veka da bi osigurao finansijsku sigurnost kada se povuče u penziju. Fiskalna sposobnost jeste važna, ali je ona samo deo priče. Da biste sačuvali zdravlje, snagu i nezavisnost tokom penzionerskih dana, potrebno je pored svega da investirate i u sopstvenu fizičku kondiciju. Najbolje rezultate ćete postići ako rano počnete. Najbolje da počnete s redovnom fizičkom aktivnošću dok ste mladi. Sledeći najbolji moment je upravo danas, upravo sada.

autor: Nikola Bošković

Ostavite odgovor