Istraživanja Kalifornijskog odeljenja za zdravlje

Od 1962. godine istraživači laboratorije Kalifornijskog odeljenja za zdravlje ispitivali su odnos zdravlja i različitih načina ponašanja ili navika. Zdravlje i dugovečnost su povezani sa sledećim faktorima:

istraživanja kalifornojskog odeljenja za zdravlje

  • dovoljna količina sna (sedam ili osam sati dnevno),
  • dobar doručak,
  • redovni obroci (izbegavajte grickalice),
  • kontrola telesne težine,
  • bez cigareta,
  • umereno konzumiranje alkohola,
  • redovno vežbanje.

Istraživanje je pokazalo da su muškarci mogli da dodaju 11 godina svom životnom veku, a žene sedam ako su se pridržavali navedenih preporuka (Breslow i Enstrom, 1980).

Istraživači su u kalifornijskoj studiji uporedili zdravstvene efekte pet različitih tipova aktivnosti: aktivan sport, plivanje ili duge šetnje, baštenski posao, fizičko vežbanje i lov i ribolov. Samo lov i ribolov (sezonski i neredovan) nisu dovedeni u vezu sa pozitivnim zdravstvenim efektima. Osobe koje su redovno upražnjavale bilo koju od ostalih pomenutih aktivnosti ostvarile su gotovo sve moguće pozitivne efekte. Najbolji zdravstveni status ostvaruje se aktivnim sportom koji prate plivanje ili šetnje, fizičke vežbe i aktivnosti u bašti i oko kuće. Najniža stopa smrtnosti zabeležena je u populaciji koja se bavila aktivnim sportom i održavala nivo aktivnosti tokom života, a najviša stopa smrtnosti bila je u populaciji koja nije upražnjavala nikakav vid aktivnosti.

Kalifornijska studija pokazala je da čovek od 55 godina koji se pridržava svih sedam preporučenih oblika ponašanja ima jednak zdravstveni status kao osoba 25-30 godina mlađa koja se pridržava samo dveju preporuka. Pored toga istraživači su otkrili pozitivnu vezu između fizičkog i mentalnog zdravlja (Breslow i Enstrom, 1980.). Treba da budete svesni da međusobna veza tih dveju promenljivih nije uzročno-posledična, da je dobar fizički status važan i u borbi protiv psihosomatskih bolesti i treba da znate da je i suprotan odnos takođe moguć. Fizički zdravo telo je dobra osnova za mentalno zdravlje, a dobro fizičko zdravlje možete održati prateći preporuke za zdravo ponašanje.

Rezultati jednog ispitivanja pokazali su da se život produži najmanje za dve godine, ako je fizička aktivnost redovna. Ako vežbate jedan sat svaki dan tokom 40 godina, na vežbanje ćete utrošiti 14.560 sati. Podelite taj broj sa 24 sata i dobićete 607 dana ili 1.67 godina, nešto manje od dve godine ili više koje ste zaradili. Naravno, nećemo računati to što ste uživali dok ste vežbali, bavili se rekreacijom ili sportom, ni to da će godine koje ste zaradili biti ispunjene zdravljem, dobrim raspoloženjem i vitalnošću, suštinom života.

Rezultati istraživanja preuzeti su iz knjige “Vežbanje i zdravlje”, Brian J.Sharkey, Steven E.Gaskill

Ostavite odgovor