Pikado (енгл. darts, nem. Wurfpfeilspiel) je igra u kojoj jedan ili više takmičara bacaju iz ruke male strelice (pikada, na čijim krajevima su pera) u okruglu metu prečnika 45,1 cm. Meta je podeljena na delove i svaki od njih nosi određen broj bodova. Meta je od drveta presvučena mešavinom mlevene plute i oštre dlake. Nalazi se na standardnoj udaljenosti 2,37 m od takmičara i obešena je na zid ili neki oslonac na visini 1,73 m od poda do centra mete. Dijagonala od linije bacanja do centra mete je dužine 2,934 m.

Pikado je igra za razonodu, ali i profesionalni sport. Igrači naizmenično bacaju po tri strelice u tablu. Sabiraju se brojevi pogođenih polja. Cilj igre je da od dogovorenog broja (301 ili 501) igrači dođu do nule, uz uslov da poslednje bacanje mora da bude duplo ili centar (engl. Bull’s Eye, Double-Bull).

Postoji nekoliko različitih načina igre, ali i različitih tabli za pikado. Najrasprostranjenija je igra sa „sat tablom“ koja je nastala u Engleskoj 1896. godine. Naziv je dobila po tome što podseća na zidni sat sa kazaljkama. Meta je pomoću koncentičnih krugova podeljena na kružne vence (prstenove) različite širine. Radijus centralnog kruga mete a ima 0,6 cm, širina venca b je 1,5 cm, venca c 7,5 cm, venca d 0,9 cm, venca e 5,4 cm, venca f 0,9 cm, a obodnog venca 6,25 cm. Cela meta, osim kruga a i venca b je podeljena još u 20 jednakih (žuto-crnih, crno-belih ili crveno-zelenih) sektora (isečaka), označenih brojevima od 1 do 20 na obodnom vencu. Pogoci se vrednuju adekvatnim bodovima. Visoki rezultati se manje – više pravilno smenjuju sa niskim, tako da ako se cilja visok rezultat, dovoljna je mala greška i da se pogodi nizak (najveći rezultat od 20 bodova nalazi se između 5 i 1, na primer).

 

Ostavite odgovor