Poremećaji u ishrani – anoreksija i bulimija

Anoreksija je ozbiljan psihološki problem koji karakteriše izobličena slika sopstvenog tela i odbijanje unosa hrane. Nekada je takvo ponašanje povezano s konzumiranjem lekova ili sa opsesivnim vežbanjem. Ako se ne leči, mogu nastupiti ozbiljne zdravstvene komplikacije, uključujući i smrtni ishod ako izgladnelost ugrozi srce i druge organe.

poremećaji u ishrani anoreksija i bulimijaAnoreksija se često razvija kod onih koji imaju potrebu da redukuju i/ili kontrolišu telesnu masu. Tada obično počinju sa određenom restruktivnom dijetom koja je vrlo često haotična i nepravilna. U tom periodu se često započinje i sa fizičkim vežbanjem koje je vrlo četsto prekomerno i neodgovarajuće. Kod ovih osoba je stalno prisutan opsesivan strah od povećanja telesne mase/masti (Ishrana sportista, Marina Đorđević Nikić). Poremećaji ishrane su češći kod mlađih žena koje pokušavaju da udovolje drugima ili koje pokušavaju da izgledaju perfektno. Na sreću, psihološkom terapijom i medicinskim tretmanom moguće je pomoći osobama koje zatraže pomoć.

Bulimija je poremećaj koji karakteriše začarani krug unos hrane i povraćanja. Osobe koje povraćaju povremeno da bi izbegle dobijanje na težini i one koje to rade često, kombinjući laksative i diuretike, rizikuju razvoj ozbiljnog metaboličkog i psihološkog problema.

Opisane karakteristike ovog poremećaja uslovljavaju ispoljavanje i drugih simptoma i znakova, kao što su: učestala fluktuacija telesne mase, tegobe sa grlom i zubima usled učestalog štetnog dejstva želudačne kiseline na ove organe, depresija i izuzetna okupiranost telesnom masom i fizičkim izgledom.

Vrlo često se anoreksija i bulimija nadovezuju jedna na drugu kod iste osobe. (Ishrana sportista, Marina Đorđević Nikić)

Da biste izbegli sopstvenu ulogu u razvoju poremećaja ishrane, nemojte zadirkivati svoje tinejdžere zbog njihovih kilograma. Ne ukazujte im na njihovu telesnu težinu, obim, telesne masti i vrednosti indeksa telesne mase. Umesto toga, usredsredite se na to kako se osećaju i funkcionišu. Napravite raspored porodičnih aktivnosti, kao i program porodičnih obroka. Štedljivo upotrebljavajte dezerte i jedite voće umesto visokomasnih ili obroka bogatih šećerom. Budite svesni svojih obrazaca ishrane i zatražite pomoć ako se pojavi neki poremećaj.

autor Nikola Bošković

Ostavite odgovor