Rekreacija zaposlenih lica

Radnici na građevini, u poljima, vatrogasci, policajci i vojnici često su izloženi povećanim naporima. Bez odgovarajuće forme, stres od napornog rada može biti u najmanju ruku neprijatan ili i gori. Stoga se briga o njihovom zdravlju i bezbednosti sastoji od detaljnog pregleda da bi se osiguralo da zaposleni može da odgovori zahtevima posla.

rekreacija zaposlenih licaRadni kapacitet se karakteriše kao mogućnost da se ispune zadaci bez pojave zamora i bez bojazni da zaposleni može ugroziti sebe ili svoje okruženje. Radni kapacitet se takođe može posmatrati i kao nivo napora koji radnik može da izdrži tokom smene. Radni kapacitet je proizvod brojnih činilaca, uključujući sklonosti, veštinu, ishranu, aerobnu i mišićnu sposobnost, inteligenciju, iskustvo, aklimatizaciju i nivo bezmasne telesne mase (Sharkey, 1997). Ipak, radnik može imati visok nivo aerobne i mišićne sposobnosti, aklimatizacije na toplotu i visinu, čak i potrebne veštine i iskustva, ali može slabo da radi zbog nedostatka motivacije. S druge strane, čak i najmotivisaniji radnik će izneveriti očekivanja ako nema dovoljno snage ili izdržljivosti, ignorišući potrebu za aklimatizacijom na vrelo radno okruženje ili nedostatak fizičkih veština potrebnih za posao.

Radnici sa visokim nivoom kondicije imaju kapacitet da urade više posla i da pomognu drugima u hitnim situacijama. U nekim poslovima dobro kondicionirani radnici su u stanju da urade od četiri do šest puta više posla od slabo kondicioniranih radnika (Sharkey i sar., 1980). Koga biste vi zaposlili?

Dinamička snaga mišića je direktno povezana sa radnim kapacitetom kada radnik treba da podigne težak teret ili koristi težak alat. Za ponovljena podizanja, kao u radu sa ručnim alatom, snaga, mišićna izdržljivost i aerobna sposobnost smanjuju radni kapacitet.

Iskustvo nam je pokazalo da fizički nespreman radnik može predstavljati opasnost po sigurnost, kako svoju, tako i drugih radnika. Radnici koji su zaposleni na fizički zahtevnom poslu, kao i oni koji rade u kancelariji, ako imaju bolju fizičku kondiciju produktivniji su od sedentarnih kolega, ređe odsustvuju sa posla i imaju manji rizik od profesionalnih oboljenja ili prevremenog penzionisanja zbog srčanih ili drugih bolesti. Pored toga, fizički spremniji radnici imaju pozitivan stav prema poslu i životu u opšte.

Fizički spreman radnik obično ne puši. Radnici koji održavaju ili stiču kondiciju imaju manje poseta lekaru ili bolničkih noćenja, od radnika sa niskim nivoom kondicije, a fizički spremni radnici su produktivniji u svakom vidu posla. Naša istraživanja na vatrogascima pokazuju da dobro kondicionirani radnici mogu da urade više od prosečnih a nekolko puta više od ispodprosečnih.

Fizički spremni radnici su takođe dobra investicija sa aspekta sigurnosti, zdravlja i moralnih razloga. Manja je verovatnoća da će fizički spreman radnik osetiti onesposobljavajući bol u leđima i druge povrede. Kada se i povredi, rehabilitacija traje kraće i takav radnik manje odsustvuje sa posla. Spremni vatrogasci su sposobniji da dođu do sigurnih zona ili u pomoć drugima.

Moral je viši među fizički spremnim radnicima i onima koji su uključeni u neki program vežbanja. Programi vežbanja i zdravlja povećavaju lojalnost i smanjuju broj otkaza. Kada odabirate radnike za težak posao, mudro je upotrebiti specifične testove radnog kapaciteta da biste zaposlili radnike koji mogu da podnesu zahteve radnog mesta. Ipak, sam izbor nije dovoljan. Redovan specifičan program vežbi i aktivnosti neophodan je da biste osigurali da vaši zaposleni održe dobru radnu sposobnost.

preuzeto iz knjige Vežbanje i zdravlje, Brian J. Sharkey i Steven E. Gaskill

 

Ostavite odgovor