Ronjenje je danas jedan od sportova koji se najbrže širi svetom, a oduvek je postojala čovekova želja da se spusti ispod površine mora, jezera, bilo u svrhu spasavanja, lova, rekreacije ili vojne svrhe.

diving photoRonjenje sa bocom ili skuba dajving je boravak ispod površine mora, jezera, reka i drugih vodotokova sa opremom za disanje pod vodom. Skuba dajving (engl. Scuba diving) je akronim od engl. Self Contained Underwater Breathing Apparatus. Termin su prvi put upotrebili pripadnici američke vojne službe za vreme Drugog svetskog rata.
Ronjenje sa bocom je boravak pod vodom sa specijalnim bocama, koje nosi sam ronilac sa sobom i koje su napunjene komprimovanim vazduhom ili drugim gasnim mešavinama (npr. sa manje azota i više kiseonika ili helijuma), koje se zovu nitroks i trimiks) .
Postoje dva osnovna tipa ronilačkih aparata: sa otvorenim i sa zatvorenim krugom. Aparati sa otvorenim krugom preko specijalnog ventila ispuštaju izdahnuti vazduh u vodu. Koriste se uglavnom u rekreacionom ronjenju. U aparati zatvorenog kruga, izdahnuti vazduh se ponovo udiše nakon apsorpcije ugljen-dioksida iz izdahnutog vazduha i dodavanja kiseonika. Masovno su korišćeni pre nego što su aparati otvorenog kruga postali dostupni, posebno kod vojnih ronilaca…

Ostavite odgovor