Savate ili francuski boks (fr. Savate, Boxe Francaise) je borilačka veština iz Francuske. Sličan je kik boksu, a poreklo vuče iz 17. veka.
U savateu se bori pesnicama i nogama. Razlikuje se od sličnih stilova poput kik-boksa ili karatea u izvođenju tehnika. Koriste se rukavice za boks, patike/cipele i za savate tipične trenerke.

Savate je francuski sa značenjem ulične borbe, tačno prevedeno znači stara cipela. Time je poreklo ovog borilačkog sporta dovoljno objašnjeno koji se inače pripisuje uglavnom mornarima iz Marseja. Francuski vojnici za vreme revolucije koristili su takođe savate.
Za razvijanje u današnji sport odgovorni su Mišel Kase (1794—1869) i Šarl Lekur. Kase, poznat i kao Le Pise (fr. le Pisseux – smrdljivac), osnovao je 1825. prvi klub za savate. Postavio je prva pravila gde su neke tehnike poput udaraca glavom zabranjene. I pored toga savatisti nisu mogli da se oslobode imidža siledžija.
Njegov učenik Šarl Lekur trenirao je oko 1830. engleski boks. Uvideo je nedostatak u korišćenju samo ruka da bi nadvladao protivnika. Lekur je stoga kombinovao boks i savate u ranu verziju današnjeg savate.
Nakon toga savate je postao popularan sport koji se trenirao i u školama. Između 1914. i 1945. broj savatista smanjio se drastično iako je savate predstavljen kao demonstrativni sport na Olimpijskim igrama u Parizu 1924. Posle 1945. savate se oporavlja, 1985. osnovana je Internacionalna federacija za savate. Sa godinama se savate, kao mnogi drugi sportovi, dalje razvijao, zbog potrebe da drži tok sa drugim borilačkim sportovima poput kik boksa ili karate. Moglo bi se kazati da je savate danas jedna varijanta kik-boksa.
U Srbiji savate se javlja u vojsci Kraljevine Srbije još u 19. veku, a doneli su ga oficiri školovani u Francuskoj. Kapetan Dragutin Nikolajević je u Beogradu 1905. pokrenuo savate i engleski boks, a 1914. napisao knjigu Boks francuski ili engleski.

Ostavite odgovor