Speleologija (od grč. reči σπηλαιου (spelaion) što znači prirodna podzemna šupljina) je naučna grana geologije koja se bavi istraživanjem morfologije, nastanka i razvoja jama i pećina. Primarni cilj speleološkog istraživanja je izrada njihovog topografskog nacrta na osnovu merenja dimenzija i pružanja pećinskih kanala, kao i dokumentovanje zapaženih geoloških, morfoloških, hidroloških i drugih svojstava.

9a4b3d0cb0ad03d0_640_speleologySpeleologija je interdisciplinarna nauka, kombinuje znanje hemije, biologije, geologije, meteorologije i kartografije; analizira i prati podzemne vode i puteve.
Reč speleologija prvi put je upotrebio francuz Edvard Alfred Martel na jednom geološkom skupu koji se održao u Francuskoj 1893. godine. On je tada spelologijom nazvao sve delatnosti koje se obavljaju u istraživanju pećina i jama kao što su ulaženje, proučavanje i tumačenje, a koja se obavljaju upotrebom svih raspoloživih tehnika.
Ovakvo jedno istraživanje bi bilo nemoguće bez silaska u speleološke objekte. Silasci se izvode posebnom tehnikom i velikim fizičkim naporom za savladavanje mnogih prepreka u unutrašnjosti zemlje. Pošto je potreban fizički napor kao i psihofizička spremnost uz koje se dolazi do rezultata spelologija se može posmatrati i kao rekreativni sport.
Spelologijom se može baviti amaterski ili profesionalno. Za savladavanje prepreka na koje se nailazi u istraživanju potrebno je, pored dobre fizičke speremnosti i veoma dobro poznavanje tehnika koje se upotrebljavaju u speleologiji. Tehnike kao postavljanje i opremanje vertikalnih delova pećina i jama je kompleksan i veoma naporan posao koji mogu obavljati samo veoma iskusni speleolozi. Iskustva se stiču vremenom a početne osnove na kursevima koje vode i održavaju društva ili savezi.
Naučno istraživanje pećina i jama može se iskoristiti u izgradnji tunela i puteva, u iskorišćavanju podzemnih rezervoara vode za snabdevanje stanovništva, u uređenju pećina za turističke posete i sl.

Ostavite odgovor