Sportski objekat je prostor u/na kojem se realizuje sportska aktivnost. Sportski objekti mogu sadžati jedno ili više igrališta – vežbališta, glavne i pomoćne terene; prateće sadržaje poput svlačionica, ekonomata, magacina, ambulante, prostorije za službena lica, administraciju, teretane, saune, solarijume, sale za masažu; zatim prostor za publiku – gledalište sa pratećim prostorima; prostore za odmor i rekreaciju, učenje; kao i odgovarajuće komunikacije: hodnici, prilazi, prolazi, liftovi, parkinzi i dr.

Menadžment u sportu – Mr Jovan Šurbatović

Ostavite odgovor